Erdogan en Christoffel Columbus

Erdogan ziet Cubaanse moskee al voor zich en wil die betalen ook. De Volkskrant d.d. 13 februari 2015, door Fokke Obbema.
De Volkskrant van 13 februari 2015 informeert dat Erdogan, de president van Turkije, beweert dat Amerika al in de 12de eeuw door moslims ontdekt is. Het bewijs: ‘Columbus memoreerde al het bestaan van een moskee op een heuvel langs de Cubaanse kust'.

Op maandag 29 oktober 1492 schrijft Columbus (1), in zijn journaal: ‘... q tiene sus motañas hermasas y altas como la peña dlos enamorados y vna dllas tiene en çima otro motezillo a mara de vna hermosa mezquita/. Estotro ria y puerto...’

Fragment uit het journaal van 29 oktober 1492 met genoemde tekst.

In het gezaghebbende The Diario of Christopher Columbus’s First Voyage to America 1492-1493 (2) vertalen Dunn en Kelley deze zin als volgt: ‘It has beautiful and high mountains like the Peña de los Enamorados, and one of them has on top another little mountain like a pretty mosque. This other river and harbor…’

Columbus vergelijkt een landschap met de vorm van een moskee.

Maar Dunn en Kelley zijn zeker niet de enigen die staven dat Columbus een moskee met een landschap vergelijkt.

In 1825 schrijft Fernández de Navarrete (3): '... y una d’ellas tiene ençima otro montezillo a manera de una hermosa mezquita.’

Samuel Eliot Morison in 1942 (4): ‘... Another mountain, unmistakable as a landmark for Bahía Bariay, “has on its summit another little peak like a pretty little mosque” (una hermosa mezquita).’

In Nuevo Raccolta Colombiana (5): In het Spaans: ‘... que tiene sus montañas hermosas y altas como la Peña de los Enamorados, y una d’ellas tiene ençima otro montezillo a manera de una hermosa mezquita.’ In het Engels: ‘... beautiful mountains, such as the Peña de los Enamorados. One of them has a peak resembling an attractive mosque.’

Of dit voldoende bewijs is voor de claim van Erdogan moet eenieder maar zelf beoordelen.

(1) Op Folio 19r. Het origineel van het journaal van Columbus is verloren gegaan. Gelukkig maakte Bartolomé de las Casas (1484-1566) een afschrift dat vol trots in de BNE te Madrid bewaard wordt.

(2): Samenwerking tussen het Spaanse Ministerie van Cultuur en Amerikaanse Universiteiten.

(3): Colección de los viages que hicieron por mar los españoles desde fines del siglo XV, 1825-1837 (vijf delen).

(4): Admiral of the Ocean Sea - A Life of Christopher Columbus, 1942 (2 delen).

(5): Cristopher Columbus - The Journal. Ministry of Cultural and Environmental Assets National Commission for the Celebration of the Quincentennial of the Discovery of America. Nuova Raccolta Colombiana, 1992-1999 (volume 1, deel 1).