Wereldnieuws - 19 mei 2016

Gestolen Columbus’ drukje weer op zijn plek

De Biblioteca Riccardiana in Florence bezit een zeldzame druk in het Latijn van een brief van Columbus aan de Koningen van Spanje waarin hij de ‘nieuwe wereld’ beschrijft. Dit werk, bekend onder de naam ‘Planck II Letter’ verschijnt in 1493 te Rome (zie noot). Stephan Planck is priester en drukker.


Kranten en media berichten deze week dat in de jaren vijftig het exemplaar in de bibliotheek in Florence op slinkse wijze verwisseld is met een vervalsing. Het origineel komt in handen van een verzamelaar in Zwitserland en wordt in 1992 te koop aangeboden op een veiling van Christie’s te New York. In 2004 krijgt de Library of Congress het exemplaar door een schenking in bezit.

Na een tip starten de Italianen een onderzoek dat uiteindelijk naar hun origineel in de Library of Congress voert. De bibliotheek besluit om het werk terug te geven.

Ogenschijnlijk bewaken nu twee boos kijkende ‘carabinieri’ het kleinood om herhaling te voorkomen.

Noot: In 1893 publiceert Bernard Quaritch een facsimile uitgave van deze druk met de titel: 'The Latin Letter of Columbus Printed in 1493 and Announcing the Discovery of America Reproduced in Facsimile, with a Preface'.